Jak narodził się pomysł Tubble?

Tubble jest Holendrem, podobnie jak jego wynalazca Arnoud. Czasami chciałby wziąć kąpiel. Ale nie miał go w swojej małej łazience w Amsterdamie. Remont byłby kosztowny i oznaczałby, że musiałby wziąć prysznic w kąpieli. Oba nie są idealne. Potem wpadł na pomysł na Tubble.

Po opracowaniu pierwszego projektu Tubble, model został przetestowany, ulepszony, przetestowany jeszcze bardziej, dalej ulepszony, do modelu, który widzisz tutaj.Elastyczna i nadmuchiwana wanna Tubble jest teraz dostępna w 20 krajach i oferuje luksusowe wrażenia kąpieli za niewielką cenę.

Arnoud wyznaczył teraz swoją misję, aby zrobić relaksującą chwilę kąpieli dla wszystkich w zasięgu ręki.

Możesz więc cieszyć się swoim Tubble, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!

How did the idea of Tubble come about?

Tubble is Dutch, just like his inventor Arnoud. At times he would have loved to take a bath. But he didn’t have one in his little Amsterdam bathroom. A renovation would be expensive and would mean that he would have to shower in his bath. Both not ideal. Then he got the idea for Tubble.

After developing the first Tubble design, the model has been tested, improved, tested some more, further improved, to the model you see here. Tubble, the flexible and inflatable bath, is now available in 20 countries and offers the luxury experience of a bath for a small price.

Arnoud has now made it his mission to make a relaxing bathing moment for everyone within arm’s reach.

So you can enjoy your Tubble, wherever and whenever you want!