Hvordan ble ideen om Tubble til?

Tubble er nederlandsk, akkurat som oppfinneren hans Arnoud. Noen ganger ville han elsket å ta et bad. Men han hadde ikke et på det lille Amsterdam-badet sitt. En oppussing ville være kostbar og ville bety at han måtte dusje i badekaret. Begge deler er ikke ideelle. Så fikk han ideen til Tubble.

Etter å ha utviklet det første Tubble-designet, har modellen blitt testet, forbedret, testet noe mer, forbedret ytterligere, til modellen du ser her. Tubble, det fleksible og oppblåsbare badet, er nå tilgjengelig i 20 land og tilbyr luksusopplevelsen av et bad til en liten pris.

Arnoud har nå gjort det til sitt oppdrag å lage et avslappende badetid for alle innen rekkevidde.

Så du kan glede deg over Tubble, hvor og når du vil!

How did the idea of Tubble come about?

Tubble is Dutch, just like his inventor Arnoud. At times he would have loved to take a bath. But he didn’t have one in his little Amsterdam bathroom. A renovation would be expensive and would mean that he would have to shower in his bath. Both not ideal. Then he got the idea for Tubble.

After developing the first Tubble design, the model has been tested, improved, tested some more, further improved, to the model you see here. Tubble, the flexible and inflatable bath, is now available in 20 countries and offers the luxury experience of a bath for a small price.

Arnoud has now made it his mission to make a relaxing bathing moment for everyone within arm’s reach.

So you can enjoy your Tubble, wherever and whenever you want!