Zásady ochrany osobních údajů

O našich zásadách ochrany osobních údajů

Tubble B.V. se hodně stará o vaše soukromí. Zpracováváme proto pouze data, která potřebujeme (zlepšujeme) naše služby, a zpracováváme informace, které jsme shromáždili o vás a vašem využívání našich služeb. Nikdy neposkytujeme vaše údaje třetím stranám pro komerční účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webové stránky a služeb poskytovaných společností Tubble B.V. Počáteční datum platnosti těchto podmínek je 01/05/2018, s uveřejněním nové verze končí platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás shromažďujeme, kde se tyto informace používají as kým a za jakých podmínek mohou být tyto informace sdíleny s třetími stranami. Vysvětlujeme vám také, jak vaše data ukládáme a jak je chráníme před zneužitím a jaká práva máte, pokud jde o osobní údaje, které nám poskytnete.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování dat

Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše data, kde je ukládáme, jaké bezpečnostní techniky používáme a pro které jsou data transparentní.

Software webového obchodu

WooCommerce

Náš webový obchod byl vyvinut společností Greenice se softwarem od WooCommerce. Osobní údaje, které nám poskytnete ve prospěch našich služeb, budou sdíleny s touto stranou. Greenice má přístup k vašim datům, aby nám poskytla (technickou) podporu, nikdy vaše data nepoužijí pro žádný jiný účel. Greenice je povinna přijmout vhodná bezpečnostní opatření na základě dohody, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tato bezpečnostní opatření spočívají v použití šifrování SSL a přísné politiky hesel. Zálohy se pravidelně vytvářejí, aby se zabránilo ztrátě dat.

Web hosting

DigitalOcean

Bereme webhostingové a e-mailové služby od společnosti DigitalOcean. DigitalOcean zpracovává osobní údaje naším jménem a nepoužívá je pro vlastní účely. Tato strana však může shromažďovat metadata o využívání služeb. Nejedná se o osobní údaje. Společnost DigitalOcean přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě a neoprávněnému použití vašich osobních údajů. Společnost DigitalOcean je povinna zachovávat mlčenlivost na základě dohody zpracovatele.

Zoho Mail

Používáme služby Zoho Mail pro náš běžný obchodní e-mailový provoz. Tato strana přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v co největší míře předešla zneužití, ztrátě a poškození vašich a našich údajů. Zoho Mail nemá přístup k naší poštovní schránce a veškerý náš e-mailový provoz považujeme za důvěrný.

Payment processors

Mollie

Používáme platformu Mollie ke zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě. Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a bydliště a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Společnost Mollie přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo použít vaše data k dalšímu zdokonalení služby ak sdílení (anonymizovaných) dat s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na části služeb Mollie, pro které najímají třetí strany.

Shipping and logistics

Naše výrobky jsou dodávány plnícím střediskem Montapacking B.V. Naše výrobky zasílají ve spolupráci s následujícími partnery.

PostNL

Pokud u nás objednáte, je naším úkolem, aby vám byl váš balíček doručen. Pro realizaci dodávek využíváme služby PostNL. Je proto nezbytné, abychom s PostNL sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o pobytu. PostNL používá tyto informace pouze za účelem uzavření smlouvy. V případě, že společnost PostNL najme subdodavatele, PostNL také zpřístupní vaše data těmto stranám.

DHL

Pokud u nás objednáte, je naším úkolem, aby vám byl váš balíček doručen. K provádění dodávek využíváme služby DHL. Je proto nezbytné, abychom s DHL sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o pobytu. DHL používá tyto informace pouze pro účely uzavření smlouvy. V případě, že DHL najme subdodavatele, DHL také zpřístupní vaše údaje těmto stranám.

GLS

Pokud u nás objednáte, je naším úkolem, aby vám byl váš balíček doručen. Pro realizaci dodávek využíváme služby GLS. Je proto nezbytné, abychom s GLS sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o pobytu. GLS používá tyto informace pouze za účelem plnění smlouvy. V případě, že GLS najme subdodavatele, GLS také zpřístupní vaše data těmto stranám.

Fakturace a účetnictví

WooCommerce

Služby WooCommerce využíváme ke sledování naší správy a účetnictví. Sdílíme vaše jméno, adresu a údaje o pobytu a podrobnosti týkající se vaší objednávky. Tato data se používají pro správu prodejních faktur. Pro naše záznamy o naší správě a účetnictví využíváme služby společnosti WooCommerce. Sdílíme vaše jméno, adresu a údaje o pobytu a podrobnosti týkající se vaší objednávky. Tato data se používají pro správu prodejních faktur. Vaše osobní data jsou odesílána a chráněna.

WooCommerce je povinna zachovávat důvěrnost a bude s vašimi informacemi nakládat důvěrně. WooCommerce nevyužívá vaše osobní údaje k jiným účelům, než pro které jsou popsány výše.

Externí prodejní kanály

Amazon.com

Prodáváme (část) našich článků prostřednictvím platformy amazon.com. Pokud zadáte objednávku prostřednictvím této platformy, amazon.com s vámi sdělí vaši objednávku a osobní údaje. Tyto informace používáme ke zpracování vaší objednávky. S vašimi informacemi zacházíme důvěrně a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich dat před ztrátou a neoprávněným použitím.

Účel zpracování dat

Obecný účel zpracování

Vaše data používáme pouze ve prospěch smluvní dohody. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s zadáním, které zadáte. Nepoužíváme vaše data pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte informace a my pomocí těchto údajů vás budeme kontaktovat později – kromě vašeho požadavku – požádáme vás o výslovné povolení. Vaše informace nebudou sdíleny s třetími stranami, kromě splnění účetních a jiných administrativních povinností.

Všechny tyto třetí strany byly důvěrné na základě dohody mezi námi a námi nebo přísahy nebo zákonné povinnosti.

Automaticky shromažďovaná data

Data, která jsou automaticky shromažďována naším webovým serverem, jsou zpracovávána s cílem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto informace (např. Vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobní údaje.

Účast na daňovém a trestním vyšetřování

V některých případech může být Tubble uspořádán na základě zákonné povinnosti sdílet vaše údaje v souvislosti s vládními daněmi nebo trestním vyšetřováním. V takovém případě jsme povinni sdílet vaše informace, ale budeme proti nim v rámci možností, které nám zákon nabízí.

Retenční období

Vaše informace uchováváme, dokud jste naším klientem. To znamená, že uchováme váš zákaznický profil, dokud neuvedete, že již nechcete využívat naše služby. Pokud nám to uvedete, budeme to také považovat za žádost o odpuštění. Na základě příslušných správních povinností musíme uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji, takže je budeme uchovávat po celou dobu platnosti příslušného termínu.

Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu klientskému profilu a dokumentům, které jsme vytvořili v souvislosti s vaším úkolem.

Vaše práva

Na základě příslušných evropských právních předpisů máte jako subjekt údajů určitá práva, pokud jde o osobní údaje zpracovávané námi nebo jménem nás. Níže vysvětlíme, jaká práva to jsou a jak se můžete těchto práv dovolávat.

Abychom předešli zneužití, v zásadě zasíláme kopie a kopie vašich údajů pouze na vaši již známou e-mailovou adresu. V případě, že si přejete dostávat data na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás, abyste se identifikovali. Evidujeme dokončené žádosti, v případě žádosti o odpuštění spravujeme anonymní data. Obdržíte všechny kopie a kopie dat ve strojově čitelném formátu dat, který používáme v našich systémech.

Máte-li podezření, že vaše osobní údaje používáme nesprávným způsobem, máte právo podat stížnost u nizozemského úřadu pro ochranu údajů.

Právo na kontrolu

Vždy máte právo na přístup k údajům, které zpracováváme nebo zpracováváme a které se vztahují k vaší osobě nebo jsou k nim sledovatelné. Za tímto účelem můžete podat žádost naší kontaktní osobě. Poté obdržíte odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám kopii všech údajů s přehledem zpracovatelů, kteří mají tato data, s e-mailovou adresou, která je nám známa, s uvedením kategorie, pod kterou jsme tyto údaje uložili.

Právo na opravu

Vždy máte právo na údaje, které zpracováváme nebo zpracováváme a které se vztahují k vaší osobě nebo k přesměrování. Za tímto účelem můžete podat žádost naší kontaktní osobě. Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám potvrzení o změně údajů na e-mailové adrese, která je nám známa.

Právo na omezení zpracování

Vždy máte právo omezit údaje, které zpracováváme nebo jsme s vámi spojili, nebo které lze vysledovat zpět k vám. Za tímto účelem můžete podat žádost naší kontaktní osobě.

Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám na e-mailovou adresu, o které je nám známo, potvrzení, že již nebudou zpracována data do zrušení omezení.

Právo na převoditelnost

Vždy máte právo nechat údaje, které zpracováváme nebo zpracováváme a které se vztahují k vaší osobě nebo které lze vysledovat zpět k vám, provést jinou stranou. Za tímto účelem můžete podat žádost naší kontaktní osobě. Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost vyhověna, zašleme vám kopie nebo kopie všech informací o vás, které jsme zpracovali nebo které jsme zpracovali jinými zpracovateli nebo třetími stranami na e-mailovou adresu, kterou známe. V takovém případě již pravděpodobně nebudeme moci pokračovat ve službě, protože již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo na námitku a jiná práva

V takových případech máte právo protestovat proti zpracování vašich osobních údajů společností Tubble nebo jejím jménem. Pokud namítáte, okamžitě zastavíme zpracování dat do vyřízení vaší námitky. Pokud je vaše námitka opodstatněná, zpřístupníme vám kopie a / nebo kopie údajů, které zpracováváme nebo jsme vám poskytli, a pak zpracování trvale ukončíme.

Máte také právo nepodléhat automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo profilování. Vaše data nezpracováváme takovým způsobem, aby toto právo platilo. Pokud se domníváte, že se jedná o tento případ, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro otázky ochrany osobních údajů.

Cookies

Google Analytics

Prostřednictvím našeho webu jsou soubory cookie od americké společnosti Google ukládány jako součást služby „Analytics“. Pomocí této služby sledujeme a získáváme zprávy o tom, jak návštěvníci používají web. Tento zpracovatel může být povinen poskytnout přístup k těmto údajům na základě platných zákonů a předpisů. Shromažďujeme informace o vašich zvyklostech v prohlížení a sdílíme je s Googlem. Google může tyto informace interpretovat ve spojení s jinými datovými sadami, a tak sledovat vaše pohyby na internetu. Google tyto informace používá mimo jiné k cílené reklamě (Adwords) a dalším službám a produktům Google.

Soubory cookie, které shromažďujeme, můžeme použít pro následující účely:

  • Analytické účely: Analyzovat a zlepšit používání webových stránek Tubble.
  • Účely sociálních médií: Sdílení informací, které se k vám připojují prostřednictvím různých kanálů sociálních médií.

Soubory cookies od třetích stran

V případě, že softwarové řešení od cizích uživatelů souborů cookie, je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Odstraňte a odmítněte cookies

Již uložené cookies můžete smazat pomocí nastavení prohlížeče. Zde můžete také odmítnout umístit nové cookies. Způsob, jakým to musíte udělat, se v každém prohlížeči liší. V případě potřeby se můžete obrátit na funkci nápovědy vašeho prohlížeče. Zakázání souborů cookie má důsledky pro dotyčný počítač a prohlížeč a pro které je nastaveno.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Na této stránce najdete vždy nejnovější verzi. Pokud má nové zásady ochrany soukromí důsledky pro způsob, jakým zpracováváme již shromážděná data, která se vás týkají, upozorníme vás e-mailem.

Kontaktní údaje

Tubble B.V.
Herengracht 420
1017BZ Amsterdam
The Netherlands
E: hello@tubble.com
T: +31 (0)79-363 32 35

Detaily společnosti

Chamber of Commerce: 61333557
VAT: NL8543.00.892.B.01